• <menu id="eo4qi"><strong id="eo4qi"></strong></menu>
 • 暂无介绍
  符合条件商品:31
  CL31B106KBHNNNE
  • 商品编号:P6961
  • 封装规格:1206-X7R(B)
  • 品牌:三星
  • 型号:CL31B106KBHNNNE
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  CL21B475KAFNNNE
  • 商品编号:P6916
  • 封装规格:0805-X7R(B)
  • 品牌:三星
  • 型号:CL21B475KAFNNNE
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  CL21B105KBFNNNE
  • 商品编号:P6915
  • 封装规格:0805-X7R(B)
  • 品牌:三星
  • 型号:CL21B105KBFNNNE
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  10UF/20V/X5R/0805
  • 商品编号:P6695
  • 封装规格:0805
  • 品牌:三星
  • 型号:10UF/20V/X5R/0805
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  1UF/50V/X7R/1206
  • 商品编号:P6694
  • 封装规格:1206
  • 品牌:三星
  • 型号:1UF/50V/X7R/1206
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  2.2UF/ 10V
  • 商品编号:P5825
  • 封装规格:CAP_0805
  • 品牌:三星
  • 型号:2.2UF/ 10V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  2.2UF/10V
  • 商品编号:P5612
  • 封装规格:CAP_0805
  • 品牌:三星
  • 型号:2.2UF/10V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  22UF/10V
  • 商品编号:P5610
  • 封装规格:CAP_0805
  • 品牌:三星
  • 型号:22UF/10V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  100NF/100V
  • 商品编号:P5294
  • 封装规格:C0603
  • 品牌:三星
  • 型号:100NF/100V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:645000 个
  • 可订货
  100NF/50V
  • 商品编号:P5293
  • 封装规格:C0603
  • 品牌:三星
  • 型号:100NF/50V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:11150000 个
  • 可订货
  2.2UF/100V
  • 商品编号:P5292
  • 封装规格:1210
  • 品牌:三星
  • 型号:2.2UF/100V
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:83000 个
  • 可订货
  4.7UF/X5R/10V/10%/0603
  • 商品编号:P2836
  • 封装规格:0603
  • 品牌:三星
  • 型号:4.7UF/X5R/10V/10%/0603
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:400000 个
  • 可订货
  22UF/X5R/25V/20%/0805
  • 商品编号:P2837
  • 封装规格:0805
  • 品牌:三星
  • 型号:22UF/X5R/25V/20%/0805
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:400000 个
  • 可订货
  1UF/Y5V/0805
  • 商品编号:P2237
  • 封装规格:0805
  • 品牌:三星
  • 型号:1UF/Y5V/0805
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  1UF/50V/Y5V/0805
  • 商品编号:P2277
  • 封装规格:0805
  • 品牌:三星
  • 型号:1UF/50V/Y5V/0805
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:180000 个
  • 可订货
  1NF/NPO/0603
  • 商品编号:P2233
  • 封装规格:0603
  • 品牌:三星
  • 型号:1NF/NPO/0603
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  1NF/50V/NPO/0603
  • 商品编号:P2273
  • 封装规格:0603
  • 品牌:三星
  • 型号:1NF/50V/NPO/0603
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:390000 个
  • 可订货
  1206 106K 50V X5R
  • 商品编号:P2817
  • 封装规格:1206
  • 品牌:三星
  • 型号:1206 106K 50V X5R
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货
  10UF/X5R/50V/10%/1206
  • 商品编号:P2835
  • 封装规格:1206
  • 品牌:三星
  • 型号:10UF/X5R/50V/10%/1206
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:200000 个
  • 可订货
  10UF/X5R/25V/10%/0805
  • 商品编号:P2831
  • 封装规格:0805
  • 品牌:三星
  • 型号:10UF/X5R/25V/10%/0805
  描述:
  自营现货
  • 含13%增值税
  • 1个:

   ¥0.0000
  • 50个:

   ¥0.0000
  • 100个:

   ¥0.0000
  • 1000个:

   ¥0.0000
  • 5000个:

   ¥0.0000
  • 库存:1000 个
  • 可订货

  展开

  收起

  微信

  客服

  关注公众号咨询客服

  • 在线客服热线

   0755-84822347

  • 服务时间

   09:00-18:00
  • 投诉工作人员

  QQ

  咨询

  妈妈的朋友6,日本老太老熟妇,赶尸艳谈,亚洲妇女自偷自偷图片 网站地图 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>